Góra

Zwrot towaru

Zasady zwrotu towaru

 

1. Klient ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni, od daty zawarcia umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 r. poz. 827 ze zm.). W przypadku pisemnego odstąpienia od umowy klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w terminie czternastu dni. Oświadczenie może
zostać złożone w formie pisemnej bądź też w formie wiadomości elektronicznej wysłanej na adres meble.meblotex.com.pl
2. We wskazanym powyżej przypadku Klient ma obowiązek niezwłocznego zwrotu zakupionego towaru, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy. Zwrot zakupionego towaru następuje na adres: P.P.U.H MEBLOTEX S.C. Stanisław Górny 45A, 34-105 Wysoka.
3. Formularz zwrotu towaru możesz pobrać tutaj [formularz]

4. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a kupujący Klient zwolniony jest ze wszystkich zobowiązań. Jeśli zwrot nastąpi we wskazanym terminie Sklep gwarantuje zwrot całej kwoty zapłaconej za towar oraz kosztów przesyłki przelewem na rachunek klienta.
5. Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów, w tym kosztów przesyłki wyższych niż najtańsza opcja przesyłki oferowana przez Sklep.
6. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru, opakowania oraz zabezpieczenia aby towar nie uległ uszkodzeniu podczas transportu, klient ponosi koszty zwrotu towaru (transportu – przesyłki).
7. Zwracany towar nie może posiadać śladów użytkowania, nie może być uszkodzony lub zabrudzony, należy dołączyć do przesyłki formularz zwrotu oraz oryginalny dokumentu sprzedaży (paragon lub faktura VAT) wystawionego w związku ze sprzedażą zwracanego towaru.
8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.